Valon avautumiskulma on toiminnallisen valaistuksen perusta


Ohjeet

Mikä on valon avautumiskulma?

Valon avautumiskulma on tapa ilmoittaa suunnattavan valaisimen tai muun valonlähteen tuottaman valokeilan muoto, eli mihin suuntaan ja kuinka laajalle alueelle valonlähteen tuottama valo leviää. Avautumiskulma ilmoitetaan yleisesti valokeilan astelukuna, jossa mitataan valokeilan kulma voimakkaimmasta kohdasta siihen kohtaan, jossa valon voimakkuus putoaa noin 50 %:iin.

Artikkelikuvat

Kuva: Yksinkertaistettu havainnekuva symmetrisestä valokeilasta 30° avautumiskulmalla.
Valon intensiteetti putoaa 50 %:iin 15° valokeilan keskilinjan molemmin puolin.


Miksi avautumiskulma on tärkeä ottaa huomioon?

Avautumiskulma määrittää valonlähteen valaiseman alueen laajuuden ja valaistuksen intensiivisyyden. Avautumiskulman ollessa kapea valaisimen tai valonlähteen valoteho keskittyy huomattavasti pienemmälle alueelle, jonka ansiosta valaistus on intensiivisempi ja valon ja varjon raja terävämpi, kuin leveällä avautumiskulmalla.

Valaisimen avautumiskulma kannattaa valita valaisimen asennuskohteen ja valaistustarpeen mukaan. Kapean avautumiskulman valaisimet sopivat parhaiten kohteisiin, jossa tarvitaan kirkasta ja tarkkaa valaistusta, kuten teollisuuden tuotantotiloihin, myymälä- ja esittelytiloihin ja kohdevalaistukseen. Leveän avautumiskulman valaisimet puolestaan sopivat parhaiten sisätilojen yleisvalaisuun, aluevalaisuun ja pehmeän tunnelmavalaistuksen luomiseen.


Valonjakokäyrä

Ammattikäytössä valon avautumiskulmaa ja valovoiman jakautumista esitetään useimmiten napakoordinaatistoon piirretyn valonjakokäyrän avulla. Valonjakokäyrä tarjoaa pelkkää keilan astelukua tarkempaa tietoa valon jakautumisesta ja valaistusvoimakkuudesta (cd/klm) eri katselukulmien funktiona, yhdellä tai useammalla tasolla. Yhdellä viivalla piirretty valonjakokäyrä kuvaa valaisimen tuottaman valon jakautumisen kohtisuorasti pitkittäisakseliin nähden.

Artikkelikuvat

Kuva: Symmetrisen 30° avautumiskulman valonjakokäyrä napakoordinaatistoon piirrettynä.


Miten valaisimen linssillä voidaan vaikuttaa valon avautumiskulmaan?

Joihinkin valaisimiin, kuten Finlightin FL-FLE-valonheittimiin on saatavilla valon avautumiskulmaan vaikuttavia optisia linssejä. Linssit on suunniteltu muokkaamaan valaisimen valokeilan avautumiskulmaa, jolloin samaa valaisinta voidaan käyttää tehokkaasti eri kohteisiin valitsemalla valaisimeen asennuskohteeseen ja valaistustarpeeseen sopiva linssi. Linssien avautumiskulmat on ilmoitettu valokeilan astelukuina (10D=10°, 30D=30°, 60D=60° jne.).

Symmetristen linssien lisäksi tarjolla on myös asymmetrisiä linssejä. Asymmetrisellä optiikalla voidaan tuottaa normaalista symmetrisestä keilasta poikkeava valokuvio, jossa valo keskitetään linssin tai erillisten heijastimien avulla tarkkaan rajatulle alueelle ja luoda tavallisesta pyöreästä valokeilasta poikkeava valokuvio. Asymmetrinen valokuvio on käytännöllinen silloin, kun halutaan valaista tarkkaan määritelty alue ilman, että hajavaloa "vuotaa" valaistavan alueen ulkopuolelle. Asymmetrinen optiikka sopii siksi erinomaisesti kohteisiin, joissa halutaan minimoida häikäisy ja valosaaste, sekä optimoida asennettavien valaisimien määrää ja valaistuksen kokonaisenergiankulutusta. Asymmetristä optiikkaa käytetään usein katu- ja aluevalaistuksessa, stadionvalaistuksessa, sekä seiniin tai valaistavan alueen reunoille kiinnitetyissä valaisimissa.

Artikkelikuvat

Kuva:180 Watin FL-FLE -valonheittimen valonjakokäyrä asymmetrisellä TYPE3-linssillä / havainnekuva TYPE3-linssin valonjakaumasta.

Yllä esitetyssä valonjakokäyrässä sinisellä viivalla piirretty käyrä kuvaa valaisimen tuottaman valon jakautumisen kohtisuorasti pitkittäisakseliin nähden ja punaisella viivalla piirretty käyrä valon jakautumisen pitkittäissuunnassa. TYPE3-linssillä varustettu FLE-valonheitin tuottaa siis eteenpäin suuntautuvan leveän valokuvion, joka sopii erinomaisesti esimerkiksi lastaus- ja pysäköintialueiden valaisuun.

Sinua saattaa kiinnostaa myös

LED-nauhojen asennusopas

LED-nauhan asentamisen pikaohjeet: Mittaa asennuspituus ja katkaise tarvittaessa LED-nauha oikeaan mittaan terävillä saksilla. LED-nauhan saa katkaista vain nauhan moduulien liitospisteiden välistä ja katkaisukohta on merkitty useissa nauhoissa erikseen viivalla tai muulla merki...